Stortinget - Møte torsdag den 7. mai 2015 kl. 10

Dato: 07.05.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering. Selv om det bare er én sak som skal voteres over og fire forslag, ber jeg representantene om å følge godt med. Jeg skal forsøke å veilede oss gjennom. Skulle noen finne ut at de stemmer feil, må det sies fra her og nå, ikke om to dager.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.