Stortinget - Møte onsdag den 10. juni 2015 kl. 10

Dato: 10.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 14 [19:43:30]

Referat

 • 1.(356)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder

 • 2.(357)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(358)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre mulighet for deltakelse i lokaldemokratiet (Dokument 8:130 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.