Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2015 kl. 10

Dato: 17.11.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.