Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 29 (2015–2016), jf. Innst. 115 L (2015–2016) og Prop. 31 L (2015–2016))

Sak nr. 21

Stortingets vedtak til lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg