Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.41.