Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å votere over sakene på dagsorden nr. 33.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.