Stortinget - Møte onsdag den 6. april 2016 kl. 10

Dato: 06.04.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.36.