Stortinget - Møte tirsdag den 10. mai 2016 kl. 10

Dato: 10.05.2016

Referatsaker

Sak nr. 16 [16:29:56]

Referat

 • 1.(291)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen og Hege Haukeland Liadal om en strategi for økt satsing på norske tv-serier (Dokument 8:91 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(292)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater (Dokument 8:88 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(293)

  Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2015 (Dokument 2 (2015–2016))

 • 4.(294)

  Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge (Dokument 3:11 (2015–2016))

 • 5.(295)

  Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar (Dokument 3:12 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet hevet? – Møtet er hevet.