Stortinget - Møte tirsdag den 10. mai 2016 kl. 10

Dato: 10.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.30.