Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2016 kl. 12

Dato: 18.05.2016

Referatsaker

Sak nr. 18 [17:50:11]

Referat

 • 1.(312)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (Lovvedtak 51 (2015–2016)

   – er sanksjonert under 11. mai 2016

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(313)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung, Freddy de Ruiter, Tove Karoline Knutsen og Christian Tynning Bjørnø om gradvis innføring av én times fysisk aktivitet i skolen (Dokument 8:92 S (2015–2016)

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 3.(314)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl (Dokument 8:93 S (2015–2016)

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtets heves? – Møtet er hevet.