Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2016 kl. 10

Dato: 19.05.2016

Referatsaker

Sak nr. 6 [12:18:32]

Referat

 • 1.(315)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Kjersti Toppe om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon (Dokument 8:95 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 2.(316)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren (Dokument 8:94 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(317)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 (Dokument 17 (2015–2016))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.