Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2016 kl. 10

Dato: 25.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.48.