Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2016 kl. 10

Dato: 25.05.2016

Sak nr. 2 [11:25:20]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten.

De foreslåtte endringene i den ordinære spørretimen foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes til statsministeren, er overført til fiskeriministeren. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 5, fra representanten Anne Tingelstad Wøien til klima- og miljøministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 8 og 9, fra henholdsvis representantene Kari Henriksen og Jenny Klinge til justis- og beredskapsministeren, vil bli besvart av kunnskapsministeren på vegne av justis- og beredskapsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 12, fra representanten Rasmus Hansson til kunnskapsministeren, vil bli tatt opp av representanten Une Aina Bastholm.

Spørsmål 13, fra representanten Iselin Nybø til kunnskapsministeren, er overført til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet blir, etter anmodning fra helse- og omsorgsministeren, flyttet og besvart etter spørsmål 7, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 13

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12