Stortinget - Møte tirsdag den 7. februar 2017

Dato: 07.02.2017
President: Marit Nybakk

Formalia

President: Marit Nybakk

Presidenten: Representantene Fredric Holen Bjørdal og Trond Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Vest-Agder fylke: Ånen Werdal

For Akershus fylke: Kjartan Berland og Are Helseth

For Buskerud fylke: Lavrans Kierulf

For Oslo: Ann Kathrine Skjørshammer

For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal

For Sogn og Fjordane fylke: Jenny Følling

For Troms fylke: Sigmund Steinnes

For Sør-Trøndelag fylke: Ferhat Güven

For Østfold fylke: Håvard Jensen

Statsråd Bent Høie overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat den 9. februar).

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth vil framsette et representantforslag.

Ketil Kjenseth (V) []: På vegne av representantene Iselin Nybø, Abid Q. Raja, André N. Skjelstad og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om ny organisering av norske blodbanker, en «Norges blodbank», og mulighet for å bruke bank-ID i blodbank for blodgivere.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.