Stortinget - Møte tirsdag den 7. februar 2017

Dato: 07.02.2017
President: Marit Nybakk

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:07:01]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.