Stortinget - Møte torsdag den 30. mars 2017

Dato: 30.03.2017
President: Svein Roald Hansen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [14:18:44]

Referat

 • 1. (203) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Terje Breivik, Pål Farstad, Ketil Kjenseth og Iselin Nybø om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande (Dokument 8:72 S (2016–2017))

 • 2. (204) Representantforslag fra stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand (Dokument 8:76 S (2016–2017))

  Enst.: Nr.1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (205) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Raja om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler (Dokument 8:70 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (206) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å øke sysselsettingen blant ungdom og andre lavtlønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lavere lønnsgrupper (Dokument 8:75 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5. (207) Melding for året 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Dokument 6 (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6. (208) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø, Heidi Greni og Stein Erik Lauvås om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring (Dokument 8:73 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (209) Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2016–2017))

 • 8. (210) Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse (Dokument 4:1 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.