Stortinget - Møte tirsdag den 18. april 2017

Dato: 18.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:13:35]

Referat

 • 1. (278) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å innføre kompetansekrav i barnevernet (Dokument 8:95 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2. (279) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Freddy de Ruiter om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse (Dokument 8:89 S (2016–2017))

 • 3. (280) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Karin Andersen om en helhetlig plan for autisme (Dokument 8:90 S (2016–2017))

 • 4. (281) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Freddy de Reuter, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe om forebygging og behandling av kroniske sår (Dokument 8:91 S (2016–2017))

 • 5. (282) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Freddy de Ruiter om rekruttering av fastleger (Dokument 8:92 S (2016–2017))

 • 6. (283) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus (Dokument 8:93 S (2016-2017))

 • 7. (284) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å implentere musikkterapi i helsetenesta og auke den nasjonale utdanningskapasiteten (Dokument 8:97 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2–7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (285) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om Lærerløftet 2.0 (Dokument 8:96 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9. (286) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad og Trine Skei Grande om kommunal frihet (Dokument 8:98 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10. (287) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Pål Farstad, Abid Q. Raja og Terje Breivik om økt grønn konkurransekraft (Dokument 8:94 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.