Stortinget - Møte onsdag den 6. juni 2018

Dato: 06.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [14:54:12]

Referat

  • 1. (456) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring (Dokument 3:11 (2017–2018))

  • 2. (457) Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene (Dokument 3:12 (2017–2018))

    Enst.: Nr. 1 og 2 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 3. (458) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning (Dokument 8:234 S (2017–2018))

    Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.