Stortinget - Møte mandag den 4. desember 2017 *

Dato: 04.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 1 [10:15:38]

Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2018