Stortinget - Møte mandag den 4. desember 2017 *

Dato: 04.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.09.