Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.03.