Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2017

Erlend Wiborg

Per Olaf Lundteigen

leiar

ordførar