Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 21 (2018–2019), jf. Innst. 94 L (2018–2019) og Prop. 13 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [14:11:34]

Stortingets vedtak til lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) (Lovvedtak 21 (2018–2019), jf. Innst. 94 L (2018–2019) og Prop. 13 L (2018–2019))