Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 24 (2018–2019), jf. Innst. 4 L (2018–2019) og Prop. 1 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 6 [14:11:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (Lovvedtak 24 (2018–2019), jf. Innst. 4 L (2018–2019) og Prop. 1 LS (2018–2019))