Stortinget - Møte onsdag den 19. desember 2018

Dato: 19.12.2018
President: Morten Wold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.04.