Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2018

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 11. desember 2018

Henrik Asheim

leder og ordfører