Innstilling fra Stortingets presidentskap om Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon

Dette dokument

  • Innst. 122 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 7
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 13. desember 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja