Stortinget - Møte onsdag den 15. januar 2020

Dato: 15.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 14.28.