Stortinget - Møte torsdag den 30. januar 2020

Dato: 30.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.14.