Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 17. desember 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Hege Haukeland Liadal

leder

ordfører