Stortinget - Møte torsdag den 5. mars 2020 *

Dato: 05.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.45.