Stortinget - Møte mandag den 16. mars 2020 *

Dato: 16.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.51.