Stortinget - Møte torsdag den 14. mai 2020

Dato: 14.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 7 [12:58:33]

Referat

 • 1. (340) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 13. mai 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (341) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven (Dokument 8:109 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3. (342) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Lene Vågslid og Martin Henriksen om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund (Dokument 8:107 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4. (343) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Kjell-Børge Freiberg og Per-Willy Amundsen om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimal tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen (Dokument 8:105 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 5. (344) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Terje Halleland og Roy Steffensen om å sikre fremdrift av prosjektet E39 Rogfast (Dokument 8:108 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.