Stortinget - Møte fredag den 4. oktober 2019

Dato: 04.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 2 [14:42:55]

Referat

 • 1. (1) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2019–2020))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (2) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect (Dokument 8:2 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (3) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet (Dokument 8:4 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (4) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger (Dokument 8:3 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5. (5) Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6. (6) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold (Dokument 8:1 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.