Stortinget - Møte tirsdag den 8. oktober 2019

Dato: 08.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:00:23]

Referat

  • 1. (7) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2019-2020))

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (8) Nasjonalbudsjettet 2020 (Meld. St. 1 (2019-2020))

  • 3. (9) Skatter, avgifter og toll 2020 (Prop. 1 LS (2019-2020))

  • 4. (10) Statsbudsjettet 2020 (Prop. 1 S (2019-2020))

    Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.