Stortinget - Møte tirsdag den 5. november 2019

Dato: 05.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:10]

  Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21(Det vil bli debatt umiddelbart etter redegjørelsen.)

 • Sak nr. 2 [11:24:54]

  Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 24. oktober 2019.)

 • Sak nr. 3 [13:56:53]

  Interpellasjon fra representanten Jon Gunnes til klima- og miljøministeren: «Vi får en stadig mer klimavennlig bilpark og flere og flere utslippsfrie busser. Dette betyr mye for norske klimagassutslipp. Men det betyr lite for å skape grønne arbeidsplasser i Norge. Når vi nå bygger over 60 elektriske og hydrogendrevne ferjer og norsk produksjon av fiskebåter med elektriske motorer er i full gang, har dette betydning både for norske klimagassutslipp og for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Der er for øvrig en båttype som enda ikke har funnet sin klimavennlige form, nemlig hurtigbåtene. Hurtigbåten slipper ut fire ganger så mye CO2 pr. passasjerkilometer som kortbanefly. Hva vil statsråden og regjeringa gjøre for å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige, og dessuten til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.03.