Stortinget - Møte tirsdag den 19. november 2019 *

Dato: 19.11.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Lovvedtak 5 (2019–2020), jf. Innst. 27 L (2019–2020) og Prop. 131 L (2018–2019))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 9 [10:40:35]

Stortingets vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget (Lovvedtak 5 (2019–2020), jf. Innst. 27 L (2019–2020) og Prop. 131 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel