Stortinget - Møte torsdag den 21. november 2019 *

Dato: 21.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.07.