Stortinget - Møte torsdag den 21. november 2019

Dato: 21.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.07.