Stortinget - Møte tirsdag den 27. april 2021 *

Dato: 27.04.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.19