Innstilling fra Stortingets presidentskap om å utrede Riksrevisjonens virksomhet – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 341 S (2020–2021)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 6
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. april 2021

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Ingjerd Schou