Stortinget - Møte fredag den 18. juni 2021 *

Dato: 18.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.31.