Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2020

Dato: 14.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.45.