Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 8. november 2020

Roy Steffensen

leder og ordf. for kap. 200, 201, 220, 258 og 3220

Marit Arnstad

ordf. for kap. 242, 1137 og 3242

Jorodd Asphjell

ordf. for kap. 254, 256 og 3256

Marianne Synnes Emblemsvåg

ordf. for kap. 271, 272, 273, 274, 275, 288, 920, 3271, 3275 og 3288

Mona Fagerås

ordf. for kap. 222, 224, 230, 284, 3222 og 3230

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for kap. 221 og 228

Kent Gudmundsen

ordf. for kap. 225, 227 og 3225

Turid Kristensen

ordf. for kap. 240 og 241

Nina Sandberg

ordf. for kap. 260, 270, 285, 286, 287, 289, 923, 926, 928, 3923 og 3926

Marit Knutsdatter Strand

ordf. for kap. 226 og 253

Hanne Dyveke Søttar

ordf. for kap. 251, 2410, 5310 og 5617

Mathilde Tybring-Gjedde

ordf. for kap. 231 og 257