Stortinget - Møte fredag den 18. desember 2020

Dato: 18.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 17.25.