Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2021 – lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2020

Mudassar Kapur

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører