Stortinget - Møte torsdag den 28. oktober 2021 *

Dato: 28.10.2021
President: Nils T. Bjørke

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.13.