Stortinget - Møte onsdag den 17. november 2021 *

Dato: 17.11.2021
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.50.