Stortinget - Møte tirsdag den 23. november 2021 *

Dato: 23.11.2021
President: Svein Harberg

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.49.