Stortinget - Møte torsdag den 2. desember 2021 *

Dato: 02.12.2021
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.47.