Stortinget - Møte onsdag den 8. februar 2023 *

Dato: 08.02.2023
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.45.